4 svar

 1. "
  Tittar hellre framåt
  mars 20, 2012

  Kommer verkligen rally i oblisar att fortsätta? Eller har räntefallet varit en one-off?

  Om inte rallyt på obligationsmarkanden fortsätter så kommer man inte kunna använda backspegeln för att replikera performance framöver.

  • "
   ETFSverige.se
   mars 20, 2012

   Det är en bra poäng. Att långa obligationer kommer att slå svenska aktier under den kommande tioårsperioden borde vara svårt åtminstone enligt skolboken. Det är mixen av aktier och räntor som ska utvärderas, dvs. nettoavkastningen eller avkastningen i denna replikeringsportfölj. Långa svenska räntor har en negativ korrelation till den svenska aktiemarknaden.

 2. "
  Fredrik
  mars 20, 2012

  Fördelningen 80/20 kommer ju inte bestå någon längre tid, och för att vikta tillbaka till normalläget kommer man drabbas av courtage-kostnad.

  • "
   ETFSverige.se
   mars 20, 2012

   Handelsbanken har gjort sin körning mellan åren 2001 och 2011. 80/20 splitten har som grafen visar i presentationen varit en bra approximation. Det stämmer, det är viktigt att beakta courtagekostnaderna. Säg att du trimmar portföljen en gång om året. Har du inte en för liten portfölj blir totalkostnaden jämfört med traditionella hedgefonder ändå signifikant lägre. Slutsatsen är ändå klar. Hedgefonder har inte adderat speciellt mycket mervärde de senaste 10 åren.

Överst på sidan
mobil skrivbord